Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

previewเป็นเอกสารแบบ .PDF ประกอบด้วย • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4-5-6) • แบบฝึกหัดเรียงลำดับง่ายไปยาก • โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 37 ฉบับ (2541–2559) แถมความถนัดทางวิศวะ ข้อที่เป็นคณิตศาสตร์ • นับเป็นผลงานเล่มแรกสุดของผู้เขียน ซึ่งแต่เดิมจัดทำเพื่อใช้ประกอบการสอนเป็นหลัก ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับการอ่านเองยิ่งขึ้น และจะอัปเดตข้อสอบให้ถึงปัจจุบันครับ

ในท้ายบทเรียนแต่ละบท และท้ายข้อสอบแต่ละฉบับ มีเฉลยคำตอบและวิธีคิดไว้ให้ครบถ้วนทุกข้อ เชื่อว่าหากผู้อ่าน Math E-Book ฉบับนี้ได้ให้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน ฝึกทำโจทย์ไปทีละขั้นๆ พร้อมกับตรวจเฉลยวิธีคิดไปด้วย ก็จะติดตามบทเรียนจนจบได้อย่างลุล่วง แต่หากมีข้อสงสัยควรถามจากผู้รู้ทันทีนะครับ ไม่ควรปล่อยให้ติดค้างต่อไป :)

E-Book ฉบับนี้แจกให้ใช้อ่านส่วนบุคคลได้ฟรี (ส่วนการนำไปใช้งานอื่นๆ ต้องได้รับการยินยอมก่อนนะครับ) ... หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือต้องการแจ้งข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อที่ kanuay@hotmail.com หรือพิมพ์ข้อความในเว็บบอร์ด หรือแฟนเพจ และทุกท่านสามารถฝากที่อยู่อีเมลไว้เพื่อรับแจ้งข่าวอัปเดตจากผู้เขียนด้วยครับ


เนื้อหาภายใน Math E-Book


  • Math E-Book Release 2.6.4

      (7 ธ.ค. 59)
    เป็นฉบับเต็มๆ ล่าสุด ที่เปิดให้ดาวน์โหลดอยู่ครับ .. ภายในเล่มประกอบด้วย

1. เนื้อหาและแบบฝึกหัด : ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย
+ เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม และตัวอย่างโจทย์
+ ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง, เรื่องแถม 9 เรื่อง ในหน้าสุดท้ายของ 9 บท
+ แบบฝึกหัดเรียงลำดับง่ายไปยาก พร้อมเฉลยคำตอบและวิธีคิดอยู่ท้ายบท

2. ข้อสอบเอ็นท์ฯ : โจทย์และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (2541–2552)
+ วิเคราะห์แยกตามหัวข้อบทเรียน และลำดับโจทย์จากง่ายไปยาก
+ สถิติช่วงคะแนนย้อนหลังของแต่ละฉบับ
+ ข้อสอบความถนัดทางวิศวะฯ เฉพาะข้อที่เป็นคณิตศาสตร์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ R2.5
• เพิ่มข้อสอบ PAT1 2552–2554 พร้อมเฉลยคำตอบ 2552–2559
• แก้ไขคำอธิบายเรื่องจำนวนเฉพาะ ฐานนิยม และลิมิตของ $\sqrt{x}$
• แก้ไขจุดพิมพ์ผิด/ตกหล่น มากกว่า 40 จุด
• เพิ่มเลขข้อ A-NET 2549–52 ในหน้าวิเคราะห์ข้อสอบแยกตามบท
• อัปเดตค่า pi และ e ที่ละเอียดที่สุด และจำนวนเฉพาะที่ค่ามากที่สุด
• เปลี่ยนวิธีพิมพ์ แกน X Y Z, เครื่องหมาย $–$, เวกเตอร์, เว้นวรรคที่ไม้ยมก
• แก้ไขฟอนต์ สัญลักษณ์ $\geq$, $\leq$, $\mathcal{U}$, $\angle$
• ทดลองใส่สีพื้นจนถึงบทที่ 4 (ในอนาคตจะเพิ่มสีทั้งเล่ม)
• แก้ไขข้อความปก คำชี้แจง หัวกระดาษ ฯลฯ และเพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุน
• นำดรรชนีค้นคำ และดีไซน์อักษรชื่อบท กลับมาปรับปรุงใหม่

  • ผลงานเล่มอื่นๆ

    เช่น ฉบับเข้มข้น, O-NET สนทนา, ตะลุยข้อสอบ, ฉบับขี้หลอก ฯลฯ
    รวมทั้งหนังสือแบบตีพิมพ์เป็นเล่ม ติดตามรายละเอียดได้ที่ หน้านี้ ครับ

625175 ครั้ง

ที่มีการโหลดหน้านี้