Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

previewเป็นเอกสารแบบ .PDF ประกอบด้วย • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4-5-6) • แบบฝึกหัดเรียงลำดับง่ายไปยาก • โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 39 ฉบับ (2541–2562) แถมความถนัดทางวิศวะ ข้อคณิตศาสตร์ • เป็นผลงานเล่มแรกสุดของผู้เขียน เดิมจัดทำเพื่อใช้ประกอบการสอน ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับการอ่านเองยิ่งขึ้นครับ

ในท้ายบทเรียนแต่ละบท และท้ายข้อสอบแต่ละฉบับ มีเฉลยคำตอบและวิธีคิดไว้ให้ครบถ้วน เชื่อว่าหากผู้อ่าน Math E-Book ฉบับนี้ให้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน ฝึกทำโจทย์ไปทีละขั้นๆ พร้อมกับตรวจเฉลยวิธีคิดไปด้วย ก็จะติดตามบทเรียนจนจบได้อย่างลุล่วง แต่หากมีข้อสงสัยควรถามจากผู้รู้ทันทีนะครับ ไม่ควรปล่อยให้ติดค้างต่อไป :)

E-Book ฉบับนี้แจกให้ใช้อ่านส่วนบุคคลได้ฟรี (ส่วนการนำไปใช้งานอื่นๆ ต้องได้รับการยินยอมก่อนนะครับ) ... หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือต้องการแจ้งข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อที่ kanuay@hotmail.com หรือพิมพ์ข้อความในเว็บบอร์ด หรือที่แฟนเพจ ก็ได้ครับ


เนื้อหาภายใน Math E-Book


 • Math E-Book R2.7pre

    (29 ส.ค. 62)
  เป็นฉบับล่าสุดที่มีให้ดาวน์โหลด ภายในเล่มประกอบด้วย

1. เนื้อหา / แบบฝึกหัด
1.1 เนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย ครบทุกหัวข้อ
1.2 เรื่องแถม, ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง
1.3 แบบฝึกหัดเรียงจากง่ายไปยาก มีเฉลยครบถ้วน

2. ข้อสอบ
2.1 เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2541–2562
2.2 วิเคราะห์แยกตามเนื้อหา เรียงข้อจากง่ายไปยาก
2.3 ค่าสถิติการสอบ และคะแนนสอบจำแนกตามช่วง
2.4 แถม ข้อสอบความถนัดวิศวะฯ 2541–2551

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ R2.6.4
• เปลี่ยนหน้าปกใหม่
• เพิ่มเฉลยคำตอบ PAT1 2560–2562
• แก้ไขจุดพิมพ์ผิด/ตกหล่น มากกว่า 40 จุด
• ตัวอย่างเฉลยวิธีคิด PAT1 ที่จะมาใน R2.7
• แก้ไขจุดผิด หรือปรับปรุงเฉลย 9 จุด
• อัปเดตค่า $\pi$, e และจำนวนเฉพาะ ที่มากที่สุด
• เริ่มแก้เศษส่วนเป็นแบบ inline (เฉพาะพาร์ตข้อสอบ)
• อัปเดตรายชื่อผู้สนับสนุน และสมาชิกพรีเมียม

 • อัปเดตจุดแก้ไขที่พบ

  ดูได้ที่หน้า ดาวน์โหลด
 • ผลงานเล่มอื่นๆ

  เช่น ฉบับเข้มข้น, O-NET สนทนา, ตะลุยข้อสอบ, ฉบับขี้หลอก ฯลฯ รวมทั้งหนังสือแบบตีพิมพ์เป็นเล่ม ติดตามรายละเอียดได้ที่ หน้านี้ ครับ

723261 ครั้ง

ที่มีการโหลดหน้านี้