กำลังโหลด

    กระทู้ที่ 0036
++แหล่งความรู้ ด้านอิเล็ก robot com Micro
ตั้งกระทู้ใหม่

Questionตอบ: 4, อ่าน: 5984, แท็ก: ถามโจทย์, กระจายทวินาม

1.จงหาเศษที่เกิดจากการหาร 62004+82004ด้วย 49
2.ให้a และ bคือสัมประสิทธิ์ของ x17 และ x18ของการกระจาย
(1+x5+x7)20ตามลำดับ  ค่าของ a+b เท่ากับเท่าไร
เล้ง 10/03/48 22:13 
แหม่..ทำตัวยกกำลังด้วย อ่านง่ายดีครับ :]
ทำมั่งๆ..

ข้อแรก.. (ขอบคุณเพื่อนชง *get idea* ที่ชี้แนะ)

พิจารณา 62004 = (7-1)2004

= (2004C0) 72004 - (2004C1) 72003 + (2004C2) 72002 - ... + (2004C2002) 72

- (2004C2003) 71 + (2004C2004) 70

และ 82004 = (7+1)2004

= (2004C0) 72004 + (2004C1) 72003 + (2004C2) 72002 + ... + (2004C2002) 72

+ (2004C2003) 71 + (2004C2004) 70

ดังนั้น ถ้านำมาบวกกัน.. จะมีพจน์ที่หักล้างกัน และมีพจน์ที่รวมกันเป็นสองเท่า

นั่นคือ 62004 + 82004 = 2 (2004C0) 72004 + 2 (2004C2) 72002 + ... + 2 (2004C2002) 72

+ 2 (2004C2004) 70

ซึ่งจะพบว่า 49 สามารถหารลงตัวเกือบทุกพจน์ (เพราะมี 7 ยกกำลัง 2 ขึ้นไป)
ยกเว้นเพียงพจน์สุดท้าย.. 2 (2004C2004) 70 = 2

หารด้วย 49 แล้วเหลือเศษเท่ากับ 2

สรุปข้อแรกตอบ เศษ 2 ครับ
นวย 15/03/48 11:23  [ 1 ] 
ข้อสอง.. อันนี้ไม่รู้ใครมีสูตรลัดหรือเปล่า แต่ผมไม่นิยมครับ :]
(ลองดูว่า แบบที่ผมทำนี่พอไหวไหม..)

มอง (1 + x5 + x7) 20 เป็น ((x5 + x7) + 1) 20

กระจายแบบทวินาม ได้ว่า (20C0) (x5+x7)20 + (20C1) (x5+x7)19 + (20C2) (x5+x7)18

+ ... + (20C19) (x5+x7)1 + (20C20) (x5+x7)0

และยังต้องกระจายพจน์ด้านหลังของ (20Cm) อีกครั้ง ... (m = 0,1,2,...,20)


มาหากันว่า พจน์ไหนบ้างที่มี x17

... พจน์ (x5+x7)n จะกระจายเป็น (nCr) (x5(n-r)) (x7r) = (nCr) x5n+2r

ดังนั้น เราต้องการ 5n+2r = 17 ... เมื่อ n = 0,1,2,...,20 และ r = 0,1,2,...,n
ลองไล่ไปทีละตัว n = 0 จะได้ r = 8 เป็นไปไม่ได้
n = 1 จะได้ r = 6 เป็นไปไม่ได้ ... n = 2 จะได้ r = 3.5 เป็นไปไม่ได้
n = 3 จะได้ r = 1 ... ใช้ได้! ... และถ้า n = 4 ขึ้นไป จะทำให้ r ติดลบ เป็นไปไม่ได้
ดังนั้น พจน์ x17 เกิดขึ้นครั้งเดียว ที่ n = 3 และ r = 1

พจน์นั้นมีค่าเท่ากับ (3C1) x17 ... แต่อย่าลืมว่า พจน์นี้อยู่ใน (20C17)

สปส. ของ x17 จึงมีค่าเท่ากับ (20C17) (3C1) = 3,420


พจน์ที่มี x18 หาได้ด้วยวิธีเดียวกัน

เราต้องการ 5n+2r = 18 ... ลองไล่ค่า n ไปทีละตัว จะพบว่า ไม่มีค่าใดใช้ได้เลย
ดังนั้น สปส. ของ x18 จึงมีค่าเท่ากับ 0

ข้อสองจึงตอบ 3,420 ครับ..
นวย 15/03/48 11:46  [ 2 ] 
ขอบคุณครับ2
เล้ง 15/03/48 16:44  [ 3 ] 
:]
นวย 18/03/48 22:26  [ 4 ] 
วิธีพิมพ์สมการดูได้ที่กระทู้ 0072 ครับ      
แปะรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสส่วนตัว กรุณาใส่เลขหน้า "ความน่าจะเป็น" ใน Math E-Book .. หรือตั้งรหัสได้ ที่นี่

ทดลองพิมพ์สมการ