กำลังโหลด

    กระทู้ที่ 0040
ขอบคุณ และ ขอมอบกำลังใจให้
ตั้งกระทู้ใหม่

ช่วยตอบหน่อยครับตอบ: 1, อ่าน: 4297, แท็ก: ถามโจทย์, ทฤษฎีจำนวน

1. จำนวนนับ n ทั้งหมด ซึ่งทำให้ n – 7 หาร n^4 – 5*n^3 – 8*n^2 + 6n – 48 ลงตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน

ช่วยตอบด้วยครับ + ขอบคุณครับ
bc 04/04/48 20:09 
จาก (n4-5n3-8n2+6n-48) / (n-7)

= (n3+2n2+6n+48) + (288)/(n-7)

(จะใช้วิธีหารสังเคราะห์ หรือตั้งหารยาวก็ได้ครับ เศษจากการหารคือ 288)

เราต้องการให้การหารนี้ลงตัว ไม่มีเศษ แสดงว่า
288/(n-7) จะต้องเป็นจำนวนเต็ม ... แล้วจะมีจำนวนนับ n ที่ใช้ได้ กี่ตัว?

เนื่องจาก 288 = 25 * 32

ดังนั้น จำนวนเต็มบวกที่ไปหาร 288 ลงตัว จะมี 6 * 3 = 18 จำนวน
(ทำไมต้อง 6*3 อ่านได้ในบทเรียนเรื่อง วิธีจัดลำดับและจัดหมู่ นะครับ..)
รวมจำนวนเต็มลบก็เป็น 18+18 = 36 จำนวน
ได้แก่ 1,-1,2,-2,3,-3,4,-4,6,-6,8,-8,9,-9,12,-12, ... ,288,-288

แต่!! n ต้องเป็นจำนวนนับ ดังนั้น n มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ก็จะได้ n-7 มากกว่าหรือเท่ากับ -6
... ดังนั้น จำนวนเต็มลบใช้ได้เพียง -1,-2,-3,-4,-6 รวม 5 จำนวน
สรุปว่าข้อนี้ตอบ.. 5 + 18 = 23 จำนวน ครับ..
:]
นวย 05/04/48 00:41  [ 1 ] 
วิธีพิมพ์สมการดูได้ที่กระทู้ 0072 ครับ      
แปะรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสส่วนตัว กรุณาใส่เลขหน้า "ความน่าจะเป็น" ใน Math E-Book .. หรือตั้งรหัสได้ ที่นี่

ทดลองพิมพ์สมการ