กำลังโหลด

    กระทู้ที่ 0058
โจทย์ครับ
ตั้งกระทู้ใหม่

โจทย์ครับตอบ: 4, อ่าน: 18190, แท็ก: ถามโจทย์, ตรีโกณมิติ

จงหา tan9-tan27-cot27+cot9
ผมได้คำตอบคือ4 แต่วิธีทำยาวมาก
พอจะมีวิธีที่สั้นๆไหมครับ
เล้ง 10/07/48 13:26 
มีอีกข้อนึงครับช่วยหน่อยครับ
sin20sin40sin80 =เท่าไร
เล้ง 16/07/48 18:42  [ 1 ] 
จงหา tan 9 - tan 27 - cot 27 + cot 9
ข้อนี้ตรงกับใน Math E-Book เรื่องตรีโกณประยุกต์ ข้อ 12 ครับ
วิธีที่ผมคิดคือ
(tan 9 + cot 9) - (tan 27 + cot 27)
= (sin 9 / cos 9 + cos 9 / sin 9) - (sin 27 / cos 27 + cos 27 / sin 27)
= (1 / sin 9 cos 9) - (1 / sin 27 cos 27) .... เพราะ S^2 + C^2 = 1 เสมอ
= (2 / sin 18) - (2 / sin 54)
= 2 (sin 54 - sin 18) / sin 54 sin 18
= 2 (2 cos 36 sin 18) / sin 54 sin 18
= 4 .... เพราะ cos 36 = sin 54 (co-function)
นวย 18/07/48 10:18  [ 2 ] 
อีกข้อนึง
ใช้วิธีรวมมุมจากน้อยไปมากละกันครับ..
sin 20 sin 40 sin 80
= (2 sin 20 sin 40) sin 80 /2
= (cos 20 - cos 60) sin 80 /2
= ((cos 20 sin 80) /2) - (sin 80 /4) .... เพราะ cos 60 = 1/2
= ((2 cos 20 sin 80) /4) - (sin 80 /4)
= ((sin 100 + sin 60) /4) - (sin 80 /4)
= (sin 100 /4) + ((รู้ท3)/8) - (sin 80 /4) .... เพราะ sin 60 = (รู้ท3)/2
= (รู้ท3)/8 .... เพราะ sin 100 = sin 80 (ดูในวงกลมหนึ่งหน่วยหรือกราฟ)
สรุปข้อนี้ตอบ (รู้ท3)/8 ครับ :]
นวย 18/07/48 10:18  [ 3 ] 
ขอบคุณครับ
เล้ง 19/07/48 21:38  [ 4 ] 
วิธีพิมพ์สมการดูได้ที่กระทู้ 0072 ครับ      
แปะรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสส่วนตัว กรุณาใส่เลขหน้า "ความน่าจะเป็น" ใน Math E-Book .. หรือตั้งรหัสได้ ที่นี่

ทดลองพิมพ์สมการ