กำลังโหลด

    กระทู้ที่ 0071
ช่วยหาหน่อยคับ
ตั้งกระทู้ใหม่

วิธีพิมพ์สมการในกระทู้ตอบ: 6, อ่าน: 30577, แท็ก: พิมพ์สมการ, เว็บบอร์ด, TeX, mathtype, MathJax

*** หน้านี้ปรับปรุงใหม่ 14/02/2017 เพื่อเปลี่ยนระบบจาก mimeTeX มาเป็น MathJax ***

เมื่อต้องการแสดงสมการหรือข้อความทางคณิตศาสตร์ ตรงส่วนใดก็ตามของประโยคคำพูด
ให้ใส่สัญลักษณ์ $$.....$$ หรือ $.....$ คร่อมหัวท้ายสมการไว้ครับ

เช่น พิมพ์ตามนี้ .. ถ้า $x=5$ แล้ว ค่าของ $(3x+1)^2$ เท่ากับเท่าใด
จะแสดงผลออกมาเป็น .. ถ้า $x=5$ แล้ว ค่าของ $(3x+1)^2$ เท่ากับเท่าใด

$$ (display equation) จะขึ้นบรรทัดใหม่และวางสมการไว้ที่กึ่งกลางหน้า
ซึ่งสมการจะออกมาสวยงาม ขนาดสมส่วน เช่น เศษส่วนจะกินพื้นที่สองบรรทัด

$ (inline equation) สมการจะถูกบีบอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับคำพูดเลย
ทำให้ดูเป็นระเบียบมากกว่า แต่เศษส่วนจะเบียดกันในบรรทัดเดียว ขนาดตัวเลขเล็กลง

ส่วนเนื้อหาของสมการ เราจะต้องเขียนในสไตล์ TeX นะครับ มีทางเลือก 2 ทางคือ
1. ใช้โปรแกรม MathType แปลงสมการให้ ง่ายดายเพียงคลิกเดียว
2. พิมพ์โค้ด TeX เองเลยสำหรับผู้ที่ถนัดภาษานี้อยู่แล้ว
  (หรือใครอยากศึกษาไว้ก็มีประโยชน์นะคร้าบ) ในกรอบถัดๆไปผมจะใส่ตัวอย่างให้ดูครับ
นวย (แก้ไข 13/02/51)  05/01/50 00:44 
1. การเขียนสมการลงบอร์ดด้วย MathType (ไม่ต้องรู้จักโค้ด TeX)

ถ้ายังไม่มีโปรแกรมนี้ สามารถโหลด MathType Lite ไปติดตั้งได้ฟรีครับ

ในครั้งแรกสุดจะต้อง ตั้งเวอร์ชั่นของ TeX ที่อยากได้ก่อน
• เปิดหน้าต่าง MathType ขึ้นมา เลือกเมนู Preferences >> Translators.. >>
  Translation to other language >> Translator: เลือกเป็น Tex - Plain TeX
• ด้านล่างจะมีประโยคขึ้นต้นด้วย Include 2 บรรทัด ไม่ต้องใช้เลยครับ (เอาติ๊กถูกออก)
• กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จการตั้งค่าครับ

ทีนี้ก็ลงมือ พิมพ์สมการมาแปะ ได้เลย
• พิมพ์สมการใน MathType ตามที่ต้องการ (ต้องพิมพ์มาทีละบรรทัดนะครับ)
• ลากเม้าส์ระบายทั้งหมด (Ctrl+A) คลิกขวาเลือก Copy (Ctrl+C) หรือ Cut (Ctrl+X) ก็ได้
• นำมาคลิกขวา Paste (Ctrl+V) ในช่องพิมพ์ข้อความของบอร์ดได้เลย
• โดยปกติจะมีสัญลักษณ์ $ คร่อมหัวท้ายมาให้แล้ว แต่ถ้าไม่มีต้องเติมเองด้วยนะครับ อย่าลืม
นวย (แก้ไข 13/02/51)  16/11/49 12:02  [ 1 ] 
2. การเขียนสมการในสไตล์ TeX ด้วยตัวเอง!!

• เพื่อไม่ให้สมการแบ่งวรรคตอนผิดพลาด เราต้องจัดกลุ่มด้วยปีกกา { }
  ซึ่งจะไม่ปรากฏออกมาเวลาแสดงผล

5^x+1      5^{x+1}      {x+1\over2-y} = 0      x+{1\over2}-y = 0
$$5^x+1 \qquad\quad 5^{x+1} \qquad\quad {x+1\over2-y}=0 \qquad\quad x+{1\over2}-y=0$$
• ถ้าจะพิมพ์ปีกกาให้ปรากฏออกมา (เช่น พิมพ์สัญลักษณ์เซต)
  ให้พิมพ์เครื่องหมาย backslash นำหน้า กลายเป็น \{ กับ \}

n = { 1,2,3,4,...,10 }        A = \{ 1,2,3,4,...,10 \}        B = [ 1 , 3 )
$$n = { 1,2,3,4,...,10 } \qquad A = \{ 1,2,3,4,...,10 \} \qquad B = [ 1, 3 )$$
• การเคาะช่องว่างลงในสมการ จะไม่เกิดผลใดๆนะครับ
  ถ้าอยากเว้นวรรคหรือใส่ช่องว่าง ให้เลือกพิมพ์ตามนี้  \,   \:   \;  \quad  \qquad
A \, B \: C \; D \quad E \qquad F
$A \, B \: C \; D \quad E \qquad F$


• สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้บ่อย
  ต้องใส่ backslash ตามตัวอย่างเลยนะครับ

(1) เศษส่วน
{123}\over{456}  หรือ  \frac{123}{456}
${123}\over{456}$

(2) ตัวยกและตัวห้อย
x^y + a_n - z_1^2
$x^y + a_n - z_1^2$

(3) เครื่องหมายรู้ท
\sqrt{x^2+1}   \sqrt[3]{1-\pi x^2}
$\sqrt{x^2+1} \quad \sqrt[3]{1-\pi x^2}$

(4) ชื่อฟังก์ชันต่างๆ เช่น arcsin sin det log lim
ควรพิมพ์ backslash นำหน้าเพื่อเปลี่ยนจากตัวเอนมาเป็นตรง
\sin{(a+b)}   \lim_{n\to\infty}{(n^2)}
$\sin{(a+b)} \quad \lim_{n\to\infty}{(n^2)}$

(5) เมทริกซ์ และสัญลักษณ์ใหญ่ๆ

{n \choose 2}    \left[ \matrix{12 & 3 & -4 \\ 5x & 6 & 78} \right]
$${n \choose 2} \qquad \left[\matrix{12 & 3 & -4 \\ 5x & 6 & 78}\right] \qquad \sum_{i=1}^{20}{1\over{(i+1)(i+2)}} \qquad \int_{-1}^{1}x^3 dx$$
\sum_{i=1}^{20}{1\over{(i+1)(i+2)}}    \int_{-1}^{1}x^3 dx

ถ้าใช้ $$ จะแสดงขอบเขตบนล่างตรงตามตำแหน่ง อ่านง่าย แต่กินพื้นที่มาก
ถ้าใช้ $ ขอบเขตบนล่างจะต่อท้ายในบรรทัดเดียวกัน $\sum_{i=1}^{20}{1\over{(i+1)(i+2)}}$ แบบนี้ครับ
เวลาเขียนปะปนกับคำพูดจะดูเป็นระเบียบ $\int_{-1}^{1}x^3 dx$ แต่อาจจะอ่านยากกว่า

(6) อักษรกรีกตัวเล็ก
\alpha  \beta  \gamma  \delta  \epsilon  \zeta
\eta  \theta  \iota  \kappa  \lambda  \mu
\nu  \xi  \pi  \rho  \sigma  \tau
\upsilon  \phi  \chi  \psi  \omega  \varepsilon
\vartheta  \varpi  \varrho  \varsigma  \varphi
$\alpha\;\beta\;\gamma\;\delta\;\epsilon\;\zeta$
$\eta\;\theta\;\iota\;\kappa\;\lambda\;\mu$
$\nu\;\xi\;\pi\;\rho\;\sigma\;\tau$
$\upsilon\;\phi\;\chi\;\psi\;\omega\;\varepsilon$
$\vartheta\;\varpi\;\varrho\;\varsigma\;\varphi$

(7) อักษรกรีกตัวใหญ่
\Gamma  \Delta  \Theta  \Lambda  \Xi  \Pi
\Sigma  \Upsilon  \Phi  \Psi  \Omega
$\Gamma\;\Delta\;\Theta\;\Lambda\;\Xi\;\Pi$
$\Sigma\;\Upsilon\;\Phi\;\Psi\;\Omega$

(8) สัญลักษณ์อื่นๆ ที่พบบ่อย
\partial  \infty  \emptyset  \triangle  \forall  \exists
\rightarrow (หรือ \to)  \Rightarrow
\leftrightarrow  \Leftrightarrow
$\partial\;\infty\;\emptyset\;\triangle\;\forall\;\exists$
$\rightarrow\;\Rightarrow$
$\leftrightarrow\;\Leftrightarrow$

(9) ตัวดำเนินการ
+  -  \pm  \mp  \cdot  \times  \div
\cap  \cup  \wedge  \vee
$+\;-\;\pm\;\mp\;\cdot\;\times\;\div$
$\cap\;\cup\;\wedge\;\vee$

(10) การเปรียบเทียบ
=  \le  \ge  \equiv  \sim  \approx
\parallel  \perp  \subset  \subseteq  \in
\not=  \not<  \not>  \not\equiv  \not\subset  \notin
$=\;\le\;\ge\;\equiv\;\sim\;\approx$
$\parallel\;\perp\;\subset\;\subseteq\;\in$
$\not=\;\not<\;\not>\;\not\equiv\;\not\subset\;\notin$

(11) เครื่องหมายบนหัวตัวอักษรเดี่ยวๆ
\hat{x}  \vec{k}  \bar{z}  \dot{q}
$\hat{x}\;\;\vec{k}\;\;\bar{z}\;\;\dot{q}$

(12) เครื่องหมายที่คร่อมกว้างๆ ได้หลายตัวอักษร

\vec{AB}   \overline{x+y+z}   \underline{a+b}   \underbrace{x+...+x}_{k ครั้ง}
$$\vec{AB} \qquad \qquad \overline{x+y+z} \qquad \qquad \underline{a+b} \qquad \qquad \underbrace{x+...+x}_{k \text{ times}}$$รายละเอียดเพิ่มเติม : https://math.meta.stackexchange.com/questions/5020
นวย (แก้ไข 13/02/51)  30/10/48 00:44  [ 2 ] 

ข้อความนี้อาจมี html tag ที่ไม่อนุญาตให้แสดง
Test:
$$\varphi:=[1;\bar{1}]=1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}+\ddots}}$$
tum 20/12/49 04:24  [ 3 ] 
Test
$$\int {x^2 \,\cot ^4 \left( {x^3 } \right)\,dx = ?} \qquad \sqrt {a^2  + b^2 }$$ $${{\Delta y} \over {\Delta x}} \qquad {{dy} \over {dx}} \qquad {{\partial ^2 \Omega } \over {\partial v^2 }} \qquad {{\partial ^2 \Omega } \over {\partial u\partial v}} \qquad \lim_{\delta x \to 0}$$
eddy 26/12/49 23:52  [ 4 ] 
$$ \sum^{n}_{i=1} \bigotimes = \bigodot $$
test 15/05/50 22:33  [ 5 ] 
$$\lim_{x \to \infty } {{ - b \pm \sqrt {b^2  - 4ac} } \over {2a}} \qquad {{n!} \over {r!\left( {n - r} \right)!}}$$
a 26/06/50 03:59  [ 6 ] 
วิธีพิมพ์สมการดูได้ที่กระทู้ 0072 ครับ      
แปะรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสส่วนตัว กรุณาใส่เลขหน้า "ความน่าจะเป็น" ใน Math E-Book .. หรือตั้งรหัสได้ ที่นี่

ทดลองพิมพ์สมการ