กระทู้ที่ 0425
แจ้งข้อแก้ไข Math E-Book R 2.5…
ตั้งกระทู้ใหม่

ช่วยหน่อยคับ ร้อยละ ม.ต้นตอบ: 1, อ่าน: 1508

นภาซื้อสมุดมา 60 เล่ม ครั้งแรกขายไป 30 เล่ม ราคาเท่ากันทุกเล่ม ปรากฏว่าขาดทุน 12% แต่ต่อมาครั้งที่สองขายสมุดที่เหลือทั้งหมดโดยเพิ่มราคาขึ้นอีกเล่มละ 16 บาท เธอจะได้กำไร 20% จากการขายทั้งสอง อยากทราบวว่าเงินรวมจากการขายสินค้าทั้งสองครั้ง จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร
t.t N 05/06/54 10:39 
โจทย์ไม่ค่อยชัดเจนนะครับ แต่เท่าที่ผมตีความน่าจะตรงกับคนตั้งโจทย์ เพราะได้ตัวเลขลงตัวพอดี 😀

สมมติว่าซื้อมา 60 เล่ม เล่มละ x บาท
ขายครั้งแรก 30 เล่ม เล่มละ y บาท จากนั้นขายอีก 30 เล่ม เล่มละ y+16 บาท

การขายครั้งแรกขาดทุน 12% (น่าจะหมายถึงการคิดเฉพาะต้นทุนของ 30 เล่ม)
จะได้ รายรับเท่ากับ (30y) = (0.88)(30x) ..นั่นคือ y = 0.88x _____ (๑)

การขายครั้งที่สองกำไร 20% (น่าจะหมายถึงการคิดเฉพาะต้นทุนของ 30 เล่ม)
จะได้ รายรับเท่ากับ (30(y+16)) = (1.20)(30x) ..นั่นคือ y+16 = 1.20x _____ (๒)

แก้ระบบสมการโดยตั้งลบกัน ได้เป็น 16 = 0.32x .. นั่นคือ x = 50 บาท และจะได้ y = 44 บาท
ดังนั้น จากยอดเงินรวมทั้งหมดคิดเป็นกำไร = (30)(44) + (30)(60) - (60)(50) = 120 บาทครับ :]
นวย 05/06/54 19:29  [ 1 ] 
วิธีพิมพ์สมการดูได้ที่กระทู้ 0072 ครับ      
อัปโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสส่วนตัว กรุณาใส่เลขหน้า "ความน่าจะเป็น" ใน Math E-Book .. หรือตั้งรหัสได้ ที่นี่

ทดลองพิมพ์สมการ