แก้ไข head.inc

รายละเอียด* : 
*ชื่อ  นวย (admin)  *รหัส