ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,216.45 kB | 27/01/2023 | 15:03
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 27/01/2023 | 14:55
*รหัส