ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,198.95 kB | 05/08/2021 | 05:23
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 05/08/2021 | 05:14
[b] my-countdl-QXC3GE.bak0.11 kB | 05/08/2021 | 04:24
[b] my-counter2-QXC3GE.bak0.03 kB | 05/08/2021 | 04:24
[b] my-countind-QXC3GE.bak0.54 kB | 05/08/2021 | 04:24
[b] my-countdlconc-QXC3GE.bak0.06 kB | 05/08/2021 | 04:24
[b] my-counter1-QXC3GE.bak0.24 kB | 05/08/2021 | 04:24
[b] my-amount-QXC3GE.bak0.01 kB | 05/08/2021 | 04:24
*รหัส