ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,196.63 kB | 24/09/2020 | 15:10
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 24/09/2020 | 15:02
[b] my-amount-QH5JHN.bak0.01 kB | 24/09/2020 | 14:29
[b] my-counter1-QH5JHN.bak0.07 kB | 24/09/2020 | 14:29
[b] my-countdlconc-QH5JHN.bak0.04 kB | 24/09/2020 | 14:29
[b] my-counter2-QH5JHN.bak0.01 kB | 24/09/2020 | 14:29
[b] my-countind-QH5JHN.bak0.20 kB | 24/09/2020 | 14:29
[b] my-countdl-QH5JHN.bak0.04 kB | 24/09/2020 | 14:29
*รหัส