ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

== ไม่พบไฟล์ bak ใดๆ เลยครับ ==