ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,197.08 kB | 30/11/2020 | 05:36
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 30/11/2020 | 05:29
[b] my-countind-QKKVOD.bak0.11 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-countdl-QKKVOD.bak0.02 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-amount-QKJAHT.bak0.01 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-countdl-QKKB5T.bak0.03 kB | 29/11/2020 | 21:34
[b] my-amount-QKKVOD.bak0.01 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-counter2-QKKVOD.bak0.02 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-amount-QKKB5T.bak0.01 kB | 29/11/2020 | 21:34
[b] my-counter1-QKKVOD.bak0.07 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-counter1-QKKB5T.bak0.07 kB | 29/11/2020 | 21:34
[b] my-countind-QKJAHU.bak0.15 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-countdlconc-QKKVOD.bak0.02 kB | 30/11/2020 | 04:57
[b] my-countdlconc-QKJAHU.bak0.03 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-countdlconc-QKKB5T.bak0.02 kB | 29/11/2020 | 21:34
[b] my-countdl-QKJAHU.bak0.04 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-counter2-QKJAHU.bak0.02 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-countind-QKKB5T.bak0.13 kB | 29/11/2020 | 21:34
[b] my-counter1-QKJAHU.bak0.10 kB | 29/11/2020 | 08:22
[b] my-counter2-QKKB5T.bak0.02 kB | 29/11/2020 | 21:34
*รหัส