ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,199.89 kB | 24/10/2021 | 16:26
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 24/10/2021 | 16:19
*รหัส