ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,213.17 kB | 26/09/2022 | 10:05
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 26/09/2022 | 09:31
*รหัส