ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,195.76 kB | 15/07/2020 | 12:06
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 15/07/2020 | 11:56
[b] my-countdlconc-QDHSXQ.bak0.18 kB | 15/07/2020 | 11:10
[b] my-counter2-QDHSXQ.bak0.02 kB | 15/07/2020 | 11:10
[b] my-counter1-QDHSXQ.bak0.57 kB | 15/07/2020 | 11:10
[b] my-countind-QDHSXQ.bak2.53 kB | 15/07/2020 | 11:10
[b] my-amount-QDHSXQ.bak0.01 kB | 15/07/2020 | 11:10
[b] my-countdl-QDHSXQ.bak0.38 kB | 15/07/2020 | 11:10
*รหัส