กำลังโหลด

ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,215.30 kB | 14/07/2024 | 23:49
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-countdlconc-SGLLJP.bak0.02 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-counter1-SGKPLJ.bak0.12 kB | 14/07/2024 | 00:51
[b] my-countdl-SGLLJP.bak0.03 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-countdl-SGKPLJ.bak0.07 kB | 14/07/2024 | 00:51
[b] my-counter2-SGKPLJ.bak0.02 kB | 14/07/2024 | 00:51
[b] my-countdl-SGMIU7.bak0.04 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-counter1-SGMIU7.bak0.07 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-counter2-SGMIU7.bak0.02 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-countind-SGLLJP.bak0.14 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-amount-SGMIU7.bak0.01 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-countind-SGKPLJ.bak0.34 kB | 14/07/2024 | 00:51
[b] my-amount-SGKPLJ.bak0.01 kB | 14/07/2024 | 00:51
[b] my-countind-SGMIU7.bak0.18 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-counter1-SGLLJP.bak0.06 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-amount-SGLLJP.bak0.01 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-countdlconc-SGMIU7.bak0.03 kB | 15/07/2024 | 00:20
[b] my-counter2-SGLLJP.bak0.02 kB | 14/07/2024 | 12:21
[b] my-countdlconc-SGKPLJ.bak0.03 kB | 14/07/2024 | 00:51
*รหัส