ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,194.10 kB | 27/01/2020 | 16:22
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 27/01/2020 | 16:11
[b] my-countdl-Q4RBIE.bak0.03 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-counter1-Q4IDIW.bak0.05 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-countdlconc-Q4QD0A.bak0.01 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-counter2-Q4IDIW.bak0.01 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-amount-Q4OBRP.bak0.01 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-counter1-Q4OBRP.bak0.19 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-countind-Q4OBRP.bak0.38 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-counter2-Q4RBIE.bak0.01 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-counter2-Q4QD0A.bak0.02 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-countdl-Q4IDIW.bak0.02 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-countdlconc-Q4OBRP.bak0.04 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-amount-Q4QD0A.bak0.01 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-counter1-Q4RBIE.bak0.06 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-countdlconc-Q4RBIE.bak0.02 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-countdlconc-Q4IDIW.bak0.01 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-countind-Q4IDIW.bak0.09 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-counter2-Q4OBRP.bak0.01 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-amount-Q4I5D1.bak0.01 kB | 22/01/2020 | 16:36
[b] my-countdl-Q4I5D1.bak0.03 kB | 22/01/2020 | 16:36
[b] my-countind-Q4RBIE.bak0.14 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-countind-Q4QD0A.bak0.18 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-counter1-Q4I5D1.bak0.10 kB | 22/01/2020 | 16:36
[b] my-amount-Q4RBIE.bak0.01 kB | 27/01/2020 | 15:27
[b] my-counter1-Q4QD0A.bak0.10 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-amount-Q4IDIW.bak0.01 kB | 22/01/2020 | 19:32
[b] my-counter2-Q4I5D1.bak0.01 kB | 22/01/2020 | 16:36
[b] my-countdl-Q4OBRP.bak0.07 kB | 26/01/2020 | 00:40
[b] my-countdl-Q4QD0A.bak0.03 kB | 27/01/2020 | 03:02
[b] my-countdlconc-Q4I5D1.bak0.03 kB | 22/01/2020 | 16:36
[b] my-countind-Q4I5D1.bak0.23 kB | 22/01/2020 | 16:36
*รหัส