ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,197.89 kB | 15/04/2021 | 12:01
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 15/04/2021 | 11:53
*รหัส