ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,193.29 kB | 08/12/2019 | 09:54
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 08/12/2019 | 09:46
[b] my-counter2-Q268Y2.bak0.02 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-amount-Q268Y2.bak0.01 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-countdl-Q268Y2.bak0.05 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-countind-Q22OT4.bak0.83 kB | 06/12/2019 | 11:07
[b] my-countind-Q268Y2.bak0.34 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-amount-Q22OT4.bak0.01 kB | 06/12/2019 | 11:07
[b] my-countdl-Q22OT4.bak0.15 kB | 06/12/2019 | 11:07
[b] my-countdlconc-Q22OT4.bak0.09 kB | 06/12/2019 | 11:07
[b] my-counter1-Q268Y2.bak0.13 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-counter1-Q22OT4.bak0.53 kB | 06/12/2019 | 11:07
[b] my-countdlconc-Q268Y2.bak0.04 kB | 08/12/2019 | 09:15
[b] my-counter2-Q22OT4.bak0.02 kB | 06/12/2019 | 11:07
*รหัส