ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,194.77 kB | 05/04/2020 | 10:40
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 05/04/2020 | 10:29
[b] my-counter1-Q8AO05.bak0.07 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-counter2-Q8AO05.bak0.02 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-countdl-Q86U6Z.bak0.12 kB | 03/04/2020 | 08:16
[b] my-countdlconc-Q8AO05.bak0.03 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-amount-Q8AO05.bak0.01 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-counter1-Q86U6Z.bak0.33 kB | 03/04/2020 | 08:16
[b] my-amount-Q89OAB.bak0.01 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-counter1-Q89OAB.bak0.07 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-countdl-Q8AO05.bak0.03 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-countind-Q8AO05.bak0.13 kB | 05/04/2020 | 09:52
[b] my-countdlconc-Q89OAB.bak0.04 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-counter2-Q89OAB.bak0.02 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-countdlconc-Q86U6Z.bak0.07 kB | 03/04/2020 | 08:16
[b] my-countdl-Q89OAB.bak0.06 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-countind-Q86U6Z.bak0.52 kB | 03/04/2020 | 08:16
[b] my-counter2-Q86U6Z.bak0.02 kB | 03/04/2020 | 08:16
[b] my-countind-Q89OAB.bak0.27 kB | 04/04/2020 | 21:01
[b] my-amount-Q86U6Z.bak0.01 kB | 03/04/2020 | 08:16
*รหัส