#เรียนเลขพี่นวย


ปิดเพื่อปรับปรุงระบบประจำปี
จะเปิดรับสมัครรุ่นต่อไป ในเดือน มิ.ย. 64 ครับ

ระหว่างนี้ ยังทดลองเรียนและโหลดเอกสารฟรีได้
โดยกดปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วใส่รหัส FREE4
(แต่ระบบอาจจะรวนบ้างนะครับ)