#เรียนเลขพี่นวย

  รุ่นที่ 1  ธ.ค.62 - มี.ค.63

 • ตะลุยข้อสอบแยกบท 2552-62 (1882 ข้อ)
 • เจาะลึกข้อสอบวิชาสามัญ 2555-62 (240 ข้อ)

  ขณะนี้อยู่ในช่วงพักปรับปรุงระบบ และอัปเดตเอกสาร

  รุ่นที่ 2  ก.ค.63 - มี.ค.64

 • เข้าใจเนื้อหา ม.4-5-6 สไตล์พี่นวย
 • ตะลุยข้อสอบแยกบท 2552-63 (2027 ข้อ)
 • เจาะลึกข้อสอบวิชาสามัญ 2555-63 (270 ข้อ)

  จะแจ้งข่าวการรับสมัครทางแฟนเพจนะครับ 🙏