ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

Math E-Book
Release 1.0–1.8, 2.0–2.2x 177,177
Release 2.2.04x 34,079
Release 2.9 preview#1–2x 16,532
Release 2.5x 83,319
Release 2.6–2.6.4  รุ่นล่าสุด • 6.70 MB x 34,172
(หรือเปิดอ่านออนไลน์ที่กรุ๊ป MathHubb)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 1 ครั้ง
Math E-Book ฉบับเข้มข้น
Release Nov.06, Apr.07, Sep.07, Jun.08x เผยแพร่ทางอีเมล
Release Oct.11x 34,694
Release Oct.14x 13,806
Release Dec.16, Jul.17, Oct.18  รุ่นล่าสุด • 2.45 MB x 9,373

สองเล่มนี้ใช้ร่วมกันได้ครับ โดย Math E-Book จะเน้นอธิบายเนื้อหา มีแบบฝีกหัดและข้อสอบเก่าให้ฝึกด้วย .. ส่วน Math E-Book ฉบับเข้มข้น เป็นสรุปย่อๆ เสริมด้วยตัวอย่างจำนวนมาก สำหรับอ่านทบทวน แต่จะไม่มีโจทย์ให้ฝึกครับ (ดึงมาจาก part ของหนังสือตะลุยข้อสอบ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)


ดาวน์โหลดผลงานเล่มอื่น

O-NET สนทนา เล่ม 1-2
 โหลดฟรี 2 บท (3.79 MB)
 รวมจุดแก้ไขในหนังสือ (0.83 MB) - อัปเดต 01/02/60

ตะลุยข้อสอบจริง 33 พ.ศ. (2520–2552)
(ตีพิมพ์ในชื่อ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)
 โหลดฟรี 3 บท (2.87 MB)
 รวมจุดแก้ไขในหนังสือ (2.21 MB) - อัปเดต 17/10/61

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET, PAT1, วิชาสามัญ (2552–2561)
(เรียกเล่นๆว่า Hi-Speed Math เล่ม 3)
 demo 6 บท (3.70 MB) - เล่มนี้กำลังเขียนค้างอยู่ครับ

งานยิบย่อยอื่นๆ เช่น เฉลย+วิเคราะห์ข้อสอบ, pre-test, ฉบับขี้หลอก
 โหลดได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ค MathHubb (เข้าฟรี)
 และกลุ่ม MathHubb Premium (ไม่ฟรี)


โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่าน

ไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมหรือแอป Adobe Reader 10 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดได้ฟรี ตามลิงก์นี้ครับ

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 19
 Adobe Reader - Windows 7-8-10 (156 MB)
 Adobe Reader - Mac OS X 10.9-10.12 (192 MB)
 Adobe Reader - iOS
 Adobe Reader - Android

โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก สำหรับ Windows 7-8-10
 Foxit PDF Reader 9.3 (65.6 MB) - อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลาย
 Sumatra PDF 3.1.2 (3.4 MB) - อันนี้ขนาดเล็กมาก เปิดอ่านได้เลยไม่ต้องติดตั้ง