ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

Math E-Book
Release 1.0–1.8, 2.0–2.2x 177,746
Release 2.2.04x 34,079
Release 2.9 preview#1–2x 16,532
Release 2.5–2.6.4x 123,382
Release 2.7 preview  ล่าสุด • 7.77 MB x 18,356
รวมจุดแก้ไขในอีบุ๊ค 09/03/65

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 2 ครั้ง
Math E-Book ฉบับเข้มข้น
Nov.06-Apr.07-Sep.07-Jun.08x เผยแพร่ทางอีเมล
Oct.11x 34,694
Oct.14x 13,806
Dec.16-Jul.17-Apr.21 Mar.22  ล่าสุด • 2.55 MB x 21,101

สองเล่มนี้ใช้ร่วมกันได้ครับ โดย Math E-Book จะเน้นอธิบายเนื้อหา มีแบบฝีกหัดและข้อสอบเก่าให้ฝึกด้วย .. ส่วน Math E-Book ฉบับเข้มข้น เป็นสรุปย่อๆ เสริมด้วยตัวอย่างจำนวนมาก สำหรับอ่านทบทวน แต่จะไม่มีโจทย์ให้ฝึกครับ (ดึงมาจาก part ของหนังสือตะลุยข้อสอบ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)


ดาวน์โหลดผลงานเล่มอื่น

O-NET สนทนา เล่ม 1-2
 โหลดฟรี 2 บท (3.56 MB)
 รวมจุดแก้ไขในหนังสือ 29/01/64

ตะลุยข้อสอบจริง 33 พ.ศ. (2520–2552)
(ตีพิมพ์ในชื่อ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)
 โหลดฟรี 3 บท (2.79 MB)
รวมจุดแก้ไขในหนังสือ 09/03/65
 รุ่นแรก 2552-62
 รุ่นสอง 2563-65

ตะลุยข้อสอบ O-NET, PAT1, วิชาสามัญ (2549–2565)
(เรียกเล่นๆว่า Hi-Speed Math เล่ม 3)
 Demo 6 บท (3.70 MB)
 ฉบับเต็ม 2,140 ข้อ - คอร์สตะลุยข้อสอบแยกบท

งานยิบย่อยอื่นๆ เช่น เฉลย+วิเคราะห์ข้อสอบ, pre-test, ฉบับขี้หลอก
 โหลดได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ค MathHubb (เข้าฟรี)
 และกลุ่ม MathHubb Premium (ไม่ฟรี)
ลิงก์รวม ผลงานบางส่วน / ตารางอัปเดต


โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่าน

ไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมหรือแอป Adobe Reader 10 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดได้ฟรี ตามลิงก์นี้ครับ

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 22
 Adobe Reader - Windows 7-8-10-11 (225 MB)
 Adobe Reader - macOS 10.14-12.x (312 MB)
 Adobe Reader - iOS
 Adobe Reader - Android

โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก สำหรับ Windows 7-8-10-11
 Foxit PDF Reader 11.2.2 (160 MB) - อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลาย
 Sumatra PDF 3.3.3 (6.7 MB) - อันนี้ขนาดเล็กมาก เปิดอ่านได้เลยไม่ต้องติดตั้ง