ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

Math E-Book
Release 1.0–1.8, 2.0–2.2x 177,531
Release 2.2.04x 34,079
Release 2.9 preview#1–2x 16,532
Release 2.5–2.6.4x 123,382
Release 2.7 preview  รุ่นล่าสุด • 7.77 MB x 9,143
(หรือเปิดอ่านออนไลน์ที่กรุ๊ป MathHubb)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 5 ครั้ง
Math E-Book ฉบับเข้มข้น
Release Nov.06, Apr.07, Sep.07, Jun.08x เผยแพร่ทางอีเมล
Release Oct.11x 34,694
Release Oct.14x 13,806
Release Dec.16, Jul.17, Oct.18  รุ่นล่าสุด • 2.45 MB x 16,941

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 1 ครั้ง

สองเล่มนี้ใช้ร่วมกันได้ครับ โดย Math E-Book จะเน้นอธิบายเนื้อหา มีแบบฝีกหัดและข้อสอบเก่าให้ฝึกด้วย .. ส่วน Math E-Book ฉบับเข้มข้น เป็นสรุปย่อๆ เสริมด้วยตัวอย่างจำนวนมาก สำหรับอ่านทบทวน แต่จะไม่มีโจทย์ให้ฝึกครับ (ดึงมาจาก part ของหนังสือตะลุยข้อสอบ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)


ดาวน์โหลดผลงานเล่มอื่น

O-NET สนทนา เล่ม 1-2
 โหลดฟรี 2 บท (3.56 MB)
 รวมจุดแก้ไขในหนังสือ (0.89 MB) - อัปเดต 12/07/62

ตะลุยข้อสอบจริง 33 พ.ศ. (2520–2552)
(ตีพิมพ์ในชื่อ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)
 โหลดฟรี 3 บท (2.79 MB)
รวมจุดแก้ไขในหนังสือ
 รุ่นแรก 2552-62 (2.19 MB) - อัปเดต 27/06/63
 รุ่นสอง 2563 (0.20 MB) - อัปเดต 27/06/63

ตะลุยข้อสอบ O-NET, PAT1, วิชาสามัญ (2549–2563)
(เรียกเล่นๆว่า Hi-Speed Math เล่ม 3)
 โหลดฟรี demo 6 บท (3.70 MB)
 ฉบับเต็ม 2,000 ข้อ - อยู่ที่คอร์ส ตะลุยข้อสอบแยกบท

งานยิบย่อยอื่นๆ เช่น เฉลย+วิเคราะห์ข้อสอบ, pre-test, ฉบับขี้หลอก
 โหลดได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ค MathHubb (เข้าฟรี)
 และกลุ่ม MathHubb Premium (ไม่ฟรี)
ลิงก์รวม รายชื่อผลงาน / ตารางอัปเดต


โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่าน

ไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมหรือแอป Adobe Reader 10 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดได้ฟรี ตามลิงก์นี้ครับ

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 20
 Adobe Reader - Windows 7-8-10 (170 MB)
 Adobe Reader - Mac OS X 10.12-10.15 (197 MB)
 Adobe Reader - iOS
 Adobe Reader - Android

โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก สำหรับ Windows 7-8-10
 Foxit PDF Reader 10.0 (67.5 MB) - อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลาย
 Sumatra PDF 3.2 (6.6 MB) - อันนี้ขนาดเล็กมาก เปิดอ่านได้เลยไม่ต้องติดตั้ง