** สั่งซื้อหนังสือ เพื่อเข้าล็อกอิน คลิกที่นี่ **

เข้าใช้ "O-NET สนทนา" (sign in)

ถ้ายังไม่เคยตั้งชื่อ ให้นำรหัสห้าหลักที่ได้พร้อมหนังสือไปลงทะเบียนด้านล่างก่อนครับ

ชื่อที่ตั้งเอง :   รหัสที่ตั้งเอง :  


ลงทะเบียนครั้งแรก (sign up)

รหัสห้าหลักที่ได้รับ : << เช่น AB12C
ชื่อผู้รับบนซองไปรษณีย์ : << เช่น ณัฐชยา
คลิกปุ่ม :รายการอัปเดต
พ.ย. 55เริ่มใช้งาน / แจ้งจุดผิด / คลิปเสียงจากซีดี / เปิดรับคำถาม
ธ.ค. 55แจ้งหมายเลข tracking ไปรษณีย์
ม.ค. 56แถมพิเศษ: เฉลยข้อสอบ 2549-54
ก.ย. 57เฉลยข้อสอบ 2556-57 / เฉลยแนวข้อสอบในเล่ม / pre-test คละบท
ธ.ค. 57อัปเกรดทุกอย่างเป็นแบบ HD
พ.ย. 58เฉลยข้อสอบ 2558
มี.ค. 59เฉลยข้อสอบ 2559
ต.ค. 60เฉลยข้อสอบ 2560 พร้อมคลิปวีดิโอ / เพิ่มโจทย์ คณิต2 วิชาสามัญ
เม.ย. 61เฉลยข้อสอบ 2561 / จัดหน้าใหม่
ธ.ค. 61เปลี่ยนคลิปวีดิโอเป็น 2561
เม.ย. 62เฉลยข้อสอบ 2562 และคณิต2 สามัญ
ก.ค. 62เพิ่มคลิปวีดิโอเฉลยแนวข้อสอบในเล่ม (8:20 ชม.)
สัดส่วนผู้มาลงทะเบียน (จากทั้งหมด 884 ล็อกอิน)

2.6% ยังไม่ถึง ม.4
10.8% อยู่ ม.4
19.9% อยู่ ม.5
29.0% อยู่ ม.6
15.8% มหา'ลัย หรือติวน้อง
20.3% คุณครู หรือผู้ปกครอง