** สั่งซื้อหนังสือ เพื่อเข้าล็อกอิน คลิกที่นี่ **

เข้าใช้งาน "O-NET สนทนา" (sign in)

    ถ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อ ให้นำรหัสห้าหลักที่ได้จากหนังสือไปลงทะเบียนด้านล่างก่อนครับผม

ชื่อที่ตั้งเอง :   รหัสที่ตั้งเอง :  


ลงทะเบียนครั้งแรก (sign up)

รหัสห้าหลักที่ได้รับ : << เช่น AB12C
ชื่อผู้รับบนซองไปรษณีย์ : << เช่น ปราณี
คลิกปุ่ม :รายการอัปเดต
พ.ย. 55เริ่มใช้งาน / แจ้งจุดพิมพ์ผิด / คลิปเสียงจากซีดี / เปิดรับคำถาม
ธ.ค. 55แจ้งหมายเลขสิ่งของไปรษณีย์สำหรับแต่ละชุด
ม.ค. 56แถมพิเศษ: เฉลยข้อสอบ 2549-54
ก.ย. 57เพิ่มเฉลย 2556-57 / เฉลยแนวข้อสอบในเล่ม / แถม pre-test คละบท
ธ.ค. 57อัพเกรดทุกอย่างเป็นแบบ HD ซูมได้ชัดทุกอุปกรณ์
พ.ย. 58เพิ่มเฉลย 2558
มี.ค. 59เพิ่มเฉลย 2559
ต.ค. 60เพิ่มเฉลย 2560 พร้อมคลิปวีดิโอ / เพิ่ม คณิต2 วิชาสามัญ
พ.ย. 60แก้จุดผิดหรือปรับปรุงเฉลยวิธีคิดหลายข้อ
เม.ย. 61เพิ่มเฉลย 2561 / จัดหน้าข้อสอบ ให้อ่านง่ายขึ้นและมีสีสัน
โครงการต่อไปอัดคลิปวีดิโออธิบายวิธีคิดของแนวข้อสอบทุกข้อ
สัดส่วนผู้มาลงทะเบียน (จากทั้งหมด 830 ล็อกอิน)

2.5% ยังไม่ถึง ม.4
10.8% อยู่ ม.4
20.3% อยู่ ม.5
30.1% อยู่ ม.6
14.9% มหา'ลัย หรือติวน้อง
19.7% คุณครู หรือผู้ปกครอง