ข้อสอบ Pre-Test (วิชาสามัญ ธ.ค.58)โจทย์ : ข้อ 1-7 | ข้อ 8-13 | ข้อ 14-20 | ข้อ 21-26 | ข้อ 27-30

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

หรือ พิมพ์คำตอบเรียงกัน 30 ข้อ ลงในช่องนี้ก็ได้ครับ
(เว้นวรรคอย่างไรก็ได้ ระบบจะตัดออกให้เอง)


มีผู้ส่งคำตอบแล้ว 690 ครั้ง
X = 41.15 คะแนน   SD = 22.22 คะแนน