กำลังโหลด

ข้อสอบ Pre-Test (วิชาสามัญ ธ.ค.58)

**ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือ ให้ตะแคงจอดูครับ

ข้อ 1-7 | 8-13 | 14-20 | 21-26 | 27-30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

หรือ พิมพ์คำตอบเรียงกัน 30 ข้อ ลงในช่องข้างล่างก็ได้ครับ
(เว้นวรรคอย่างไรก็ได้ ระบบจะตัดออกให้)

มีผู้ส่งคำตอบแล้ว 1057 ครั้ง
X = 37.31 คะแนน   SD = 23.76 คะแนน